DIBA-Parc del Foix

Occurrence
Latest version published by Diputació de Barcelona on Nov 30, 2018 Diputació de Barcelona

Download the latest version of this resource data as a Darwin Core Archive (DwC-A) or the resource metadata as EML or RTF:

Data as a DwC-A file download 7 records in Catalan (5 KB) - Update frequency: as needed
Metadata as an EML file download in Spanish (9 KB)
Metadata as an RTF file download in Spanish (9 KB)

Description

Observaciones en el Parque de El Foix https://parcs.diba.cat/es/web/foix, integrado en la Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona https://parcs.diba.cat/es. Actualmente contiene observaciones de peces óseos obtenidas en el trabajo recogido en: Aparicio, E. (2007) 'Pla de gestió de la pesca de l'Embassament del Foix.' United Research Services España, S.L. Informe inédito. En el futuro pueden incorporarse a este juego de datos otras observaciones que incluyan hongos, flora y/o fauna de este Parque. La georreferenciación de las observaciones se muestra en GBIF generalizada a cuadrículas UTM 1x1 km o UTM 10x10km en función del grado de vulnerabilidad del taxón. Bajo petición, en casos justificados, se pueden facilitar las coordenadas a mayor detalle. Para más información sobre la biodiversidad de la Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona, se recomienda la siguiente web temática: https://parcs.diba.cat/es/web/conservacio-de-la-biodiversitat

Data Records

The data in this occurrence resource has been published as a Darwin Core Archive (DwC-A), which is a standardized format for sharing biodiversity data as a set of one or more data tables. The core data table contains 7 records.

This IPT archives the data and thus serves as the data repository. The data and resource metadata are available for download in the downloads section. The versions table lists other versions of the resource that have been made publicly available and allows tracking changes made to the resource over time.

Versions

The table below shows only published versions of the resource that are publicly accessible.

How to cite

Researchers should cite this work as follows:

Carrera D (2018): DIBA-Parc del Foix. v1.2. Diputació de Barcelona. Dataset/Metadata. https://doi.org/10.15470/ckhzjl

Rights

Researchers should respect the following rights statement:

The publisher and rights holder of this work is Diputació de Barcelona. This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC 4.0) License.

GBIF Registration

This resource has been registered with GBIF, and assigned the following GBIF UUID: 892362cc-9d86-492d-9fc8-c06541bd8714.  Diputació de Barcelona publishes this resource, and is itself registered in GBIF as a data publisher endorsed by GBIF Spain.

Keywords

Occurrence

Contacts

David Carrera
  • Metadata Provider
  • Originator
  • Distributor
  • Point Of Contact
Técnico conservación biodiversidad
Diputación de Barcelona
Barcelona
ES

Geographic Coverage

Parque de El Foix

Bounding Coordinates South West [41.104, 1.335], North East [42.423, 2.703]

Taxonomic Coverage

Peces óseos del Parque de El Foix a nivel de especie.

Superclass Osteichthyes (Peces óseos)

Temporal Coverage

Start Date 2007-04-24

Sampling Methods

Observaciones de un muestreo específico, utilizando redes, trampas y eco-sondaje.

Study Extent Parque de El Foix y área de influencia.

Method step description:

  1. Literal: "Es va utilitzar una combinació de tècniques de captura i detecció: - Xarxes (tresmalls). El tresmall és un sistema de mostreig de peixos destinat a la captura de peixos mitjans i grans. El mètode de pesca amb tresmall permet obtenir dades semi-quantitatives de les poblacions (Captures Per Unitat d’Esforç, CPUE). Es van utilitzar tresmalls de les següents característiques: a) Tresmall simple: 10 m de longitud, 1 m de amplada i 2 cm de llum de malla b) Tresmall triple: 25 m de longitud, 1,8 m d’amplada i 3 cm de llum de malla Els tresmalls es van posar durant la tarda del dia 23 d’abril, i es van recollir al matí del dia 24 d’abril. - Trampes (nanses). Les nanses són uns arts de pesca en forma de caixa rectangular, construïts amb una malla fina i amb una obertura cònica a cada un dels extrems. Estan destinades a la captura de peixos petits (menys de 8-10 cm de longitud). No permeten obtenir dades semi-quantitatives perquè la seva efectivitat és molt variable en funció de múltiples factors. Per tant, només són útils per determinar la presència-absència d’espècies. Les nanses utilitzades tenien les següents dimensions: 60 cm de longitud, 30 cm d’amplada i 30 cm d’altura. La boca d’entrada de la trampa és de 5 cm de diàmetre. Les nanses es van posar durant la tarda del dia 23 d’abril, i es van recollir al matí del dia 24 d’abril. - Eco-sondatge. Es van fer dos transectes amb un esco-sonda (GARMIN Fish Finder 100) per obtenir una estima de la densitat de peixos. L’eco-sondatge només detecta els peixos (sense diferenciar espècies) que es troben en aigües obertes. No detecta els peixos situats a les zones poc profundes ni al litoral. Els mètodes d’avaluació hidroacústica permeten estimar l’abundància absoluta de peixos i els seus patrons de distribució. El mostreig amb eco-sonda consisteix en recòrrer l’embassament en transectes, ubicant els punts d’inici i final amb un sistema GPS per conèixer la longitud recorreguda."

Additional Metadata

Alternative Identifiers 892362cc-9d86-492d-9fc8-c06541bd8714
https://ipt.gbif.es/resource?r=diba-foix