Citacions biodiversitat Espais Naturals Protecció Especial

Occurrence
Latest version published by Generalitat de Catalunya on Jun 3, 2022 Generalitat de Catalunya

Download the latest version of this resource data as a Darwin Core Archive (DwC-A) or the resource metadata as EML or RTF:

Data as a DwC-A file download 16,827 records in Catalan (556 KB) - Update frequency: unknown
Metadata as an EML file download in Catalan (6 KB)
Metadata as an RTF file download in Catalan (7 KB)

Description

Conjunt de citacions d'elements de la biodiversitat registrats en l'àmbit dels Espais Naturals de Protecció Especial de Catalunya, provinents de la movilització de citacions generades en múltiples treballs.

Data Records

The data in this occurrence resource has been published as a Darwin Core Archive (DwC-A), which is a standardized format for sharing biodiversity data as a set of one or more data tables. The core data table contains 16,827 records.

This IPT archives the data and thus serves as the data repository. The data and resource metadata are available for download in the downloads section. The versions table lists other versions of the resource that have been made publicly available and allows tracking changes made to the resource over time.

Versions

The table below shows only published versions of the resource that are publicly accessible.

How to cite

Researchers should cite this work as follows:

Generalitat de Catalunya . (2022): Citacions biodiversitat Espais Naturals Protecció Especial. v1.0. Generalitat de Catalunya. Dataset/Occurrence. https://doi.org/10.15470/m5ic1c

Rights

Researchers should respect the following rights statement:

The publisher and rights holder of this work is Generalitat de Catalunya. This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC 4.0) License.

GBIF Registration

This resource has been registered with GBIF, and assigned the following GBIF UUID: 792ec010-bfd7-4cae-b05e-8ad1553bac9e.  Generalitat de Catalunya publishes this resource, and is itself registered in GBIF as a data publisher endorsed by GBIF Spain.

Keywords

Occurrence

Contacts

. Generalitat de Catalunya
  • Originator
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
  • Metadata Provider
  • Author
Generalitat de Catalunya
Leonardo Bejarano
  • Point Of Contact
Tècnic
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat de Catalunya

Geographic Coverage

Catalunya

Bounding Coordinates South West [40.43, 0.154], North East [42.94, 3.56]

Taxonomic Coverage

Todos los registros se han identificado a nivel de especie

Kingdom Fungi (Hongos), Plantae (Plantas), Animalia (Animales)

Project Data

No Description available

Title Mobilització i digitalització de dades de biodiversitat i patrimoni natural dels Espais Naturals de Protecció Especial de Catalunya

The personnel involved in the project:

Leonardo Bejarano

Sampling Methods

Varis

Study Extent Espais Naturals de Protecció Especial de Catalunya

Method step description:

  1. Per a detalls metodològics veure l'apartat de metodologia de cada un dels treballs originals.

Additional Metadata

Alternative Identifiers 10.15470/m5ic1c
https://ipt.gbif.es/resource?r=citacions_biodiversitat_enpe